Jumaat, 22 Oktober 2010

SELAWAT: AFDHALUS SHOLAWAT 'ALA SAIDIS SAADAT


SAIDINA MUHAMMAD SHOLLALLAHU 'ALAIHI WA SALAM, sebagai nama dan predikat, bukan sekadar lambang dari sifat-sifat terpuji, tetapi mengandung fakta tersembunyi(sirr) yang universal dan sangat luar biasa, yang ada dalam Jiwa SAIDINA MUHAMMAD SHOLLALLAHU 'ALAIHI WA SALAM. Dan baginda(SHOLLALLAHU 'ALAIHI WA SALAM)lah sentral(pusat) satelit ruhani yang menghubungkan hamba-hamba Allah dengan Allah. Karena sebuah penghargaan Cinta yang agung, tidak akan memiliki nilai Cinta yang hakiki manakala, estetika di balik Cinta itu, hilang begitu saja. Estetika Cinta Ilahi, justru tercermin dalam Keagungan-Nya, dan Keagungan itu ada di balik desah doa yang disampaikan hamba-hamba-Nya buat Kekasih-Nya. Wallahu A'lam.

Afdhalush Sholawat 'Ala Saidis Sadaat (Solawat-Solawat Yang Terbaik Ke Atas Penghulu Segala Penghulu ) disusun oleh al-'Allamah Al-Qadhi Asy-Syeikh Yusuf bin Isma'il An-Nabhani Asy-Syafi'i. Untuk muat turun kitab Afdhalush Sholawat lengkap ('Arab) :- Download
01. Solawat Ibrahimiyah :- Download
02. Solawat Al-Imam An-Nawawi :-
Download
03. Solawat Ibn Hajar Al-Haitami :-
Download
04. Solawat Yang Diajarkan Oleh Jibril :-
Download
05 Solawat Yang Diriwayatkan Oleh Ruwaifi’ ibn Tsabit Al-Ansori :-
Download
06 Solawat Yang Diriwayatkan Oleh Al-Imam Al-Fakihani :-
Download
07 Solawat Yang Kelebihannya Telah Diberitahu Oleh Jibril :-
Download
08 Solawat Untuk Mendapat Syafa'ah :-
Download
09 Solawat Sebagai Ganti Sedekah atau Zakat :-
Download
10 Solawat Yang Diriwayatkan Daripada Nabi Ilyas dan Nabi Khidir :-
Download
11 Solawat Agar Diampuni Dosa :-
Download
12 Solawat Yang Diriwayatkan Oleh Al-Imam As-Suja'i :-
Download
13 Solawat Untuk Dibaca Pada Hari Jumaat :-
Download
14 Solawat Untuk Mencapai 30 Hajat Di Dunia dan 70 Hajat Di Akhirat :-
Download
15 Solawat Yang Diriwayatkan Oleh Sa'id ibn 'Atorid :-
Download
16 Solawat Yang Dibaca Oleh Ahlul Bait :-
Download
17 Solawat Al-Imam Sayyidina 'Ali Karramallahu wajhah :-
Download
18 Solawat Yang Telah Diriwayatkan Oleh Ibn Mas'ud :-
Download
19 Solawat Yang Diriwayatkan Oleh Ibn 'Umar :-
Download
20 Solawat Yang Diriwayatkan Oleh Al-Imam Ghazali :-
Download
21 Solawat Yang Dibaca Pada Hari Jumaat Sebanyak Tujuh Kali :-
Download
22 Solawat Untuk Dapat Meneguk Dengan Gelas Dari Telaga An-Nabi :-
Muat
23.Solawat Berdasarkan Tasbih Juwairiyyah Isteri Kepada An-Nabi :- Download
24 Solawat Yang Pernah Diceritakan Oleh Abul 'Abbas Ahmad Al-Hajiri :-
Download
25 Solawat Asy-Syeikh Abu 'Abdillah ibn An-Nu'man :-
Download
26 Solawat Munjiyyah (Penyelamat) :-
Download
27 Solawat Nur Al-Qiyamah :-
Download
28 & 29 Solawat Al-Imam Asy-Syafi'i :-
Download
30 Solawat Asy-Syeikh Abu Hasan Al-Karkhi :-
Download
31 Solawat Sultan Al-Auliya 'Abdul Qadir Al-Jilani :-
Download
32 Solawat Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali :-
Download
33 Solawat Asy-Syeikh Ahmad Ar-Rifa'i :-
Download
34 & 35 Solawat Asy-Syeikh Ahmad Al-Badawi :-
Download

Sumber : http://www.alraufi.blogspot.com/

Tiada ulasan:

Catat Ulasan